Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΤΟΜΟΙ


ΤΟΜΟΙ Β3 - Β4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


Περιλαμβάνουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής Τεχνικών Έργων του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Επίσης περιλαμβάνουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής Υποβάσεων, Βάσεων, και Οδοστρωσίας.

Ακόμα περιλαμβάνουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές Χωματουργικών Έργων και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ασφαλτόστρωσης Οδών.