Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΤΟΜΟΙ


ΤΟΜΟΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


Περιλαμβάνει τους Κανονισμούς Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Μελέτης και Κατασκευής Έργων από Σκυρόδεμα και Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, το νέο Αντισεισμικό Κανονισμό καθώς και τους παλαιότερους και τον Κανονισμό Φορτίσεων Δομικών Έργων.

Επίσης περιλαμβάνει κωδικοποιημένες τις διατάξεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (πρώην Κολλέγια), Σχολεία, Φροντιστήρια, Παιδικούς Σταθμούς, Παιδότοπους και Πυρηνικές Εγκαταστάσεις.

Ακόμη περιλαμβάνει τις διατάξεις περί Κολυμβητικών Δεξαμενών, τον Κανονισμό Τυποποίησης Οπτοπλίνθων και Ελαχίστων ορίων Θερμικής Μόνωσης Τοιχωμάτων και Υπολογισμός αυτών.

Επίσης περιλαμβάνει τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί και αναφέρονται στα παραπάνω θέματα.