Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΤΟΜΟΙ


ΤΟΜΟΣ Ε΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Περιλαμβάνουν κωδικοποιημένη τη νομοθεσία για την ίδρυση και Εγκατάσταση Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών, τις Βιομηχανικές Περιοχές και Βιομηχανικές Ζώνες, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων από την Ρύπανση των Βιομηχανιών καθώς και τη γενικότερη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ακόμα περιλαμβάνει κωδικοποιημένη τη νομοθεσία για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις συναφείς διατάξεις.

Επίσης περιλαμβάνει κωδικοποιημένη τη νομοθεσία περί ΕΟΜΜΕΧ περί Μελέτης και Επίβλεψης Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Διαίρεσης και Κατάταξης αυτών περί επίβλεψης, λειτουργίας και χειρισμού Μηχανημάτων, τα Δικαιώματα Μηχανικών για Μελέτη και Επίβλεψη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, όπως επίσης και διατάξεις περί Ατμολεβήτων, περί ιδιωτικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής, περί Ανεμογεννητριών περί Χημικών και Φαρμακευτικών Εργοστασίων, περί Εργοστασίων Γαλακτοκομικών Προϊόντων και γενικά ό,τι έχει σχέση με τις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Εγκαταστάσεις.