Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΝΕΑ
3/4/2020
Παρατάσεις ισχύος προεγκρίσεων αδειών, οικ. αδειών, αναθεωρήσεις, εγκρίσεων δόμησης μικρής κλίμακας!

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.3.2020 (ΦΕΚ 75Α΄), ορίζεται ότι:

 - Το διάστημα ισχύος των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών της παρ. 1 του άρθρου 42 του N. 4495/2017, των οικοδομικών αδειών της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. (δ) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου που λήγουν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

- Οι προθεσμίες αναθεώρησης οικοδομικής άδειας της παρ. 5 του άρθρου 42 του N. 4495/2017 που λήγουν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.