Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΝΕΑ
11/3/2021
Παράταση προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων υπαγωγής αυθαιρέτων!
Σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν. 4782/2021, παρατάθηκαν οι προθεσμίες της παρ. 11, άρθρου 51, Ν. 4643/2019 ωε εξής:

Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 (Α΄  174), περί αυθαίρετης δόμησης, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον N. 4495/2017 (Α΄  167) και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον N. 4014/2011 (Α΄ 209) περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και αυθαιρέτων, που έχουν μεταφερθεί στον N. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:

α) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) στον Ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013,

β) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον Ν. 4014/2011 στον Ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,

γ) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον Ν. 4014/2011 στον Ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,

δ) 8.5.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον Ν. 4014/2011 στον Ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,

ε) 8.8.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον Ν. 4014/2011 στον Ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017.