Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΤΟΜΟΙ


ΤΟΜΟΣ Δ1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


Περιλαμβάνει κωδικοποιημένη τη νομοθεσία περί Ασφαλείας Εργαζομένων στις οικοδομές, προσαρμοσμένη  σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Επίσης περιλαμβάνει τις διατάξεις περί Οχυρωματικών Έργων, Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων.

Ακόμα περιλαμβάνει τους κανονισμούς περί παραγωγής και αποθήκευσης Εκρηκτικών Υλών, Κατεδαφίσεων, Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.