Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Πως ενημερώνουμε με τις εκάστοτε αλλαγές της νομοθεσίας τους συνδρομητές μας;

 Για την Έντυπη σειρά:
   Κάθε τόμος του ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ αποτελείται από ένα πλαστικό μπορντό κλασέρ με χρυσοτυπία το οποίο φέρει περί τα 300 κινητά διάτρητα φύλλα με κείμενα νομοθεσίας. Κάθε μήνα αποστέλλουμε στους συνδρομητές μας ένα τεύχος με τις νέες διατάξεις και τις όποιες τροποποιήσεις, προσθήκες, καταργήσεις υπαρχουσών διατάξεων. Αν και η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή για την διευκόλυνση των συνδρομητών, το εξώφυλλο του  τεύχους περιλαμβάνει οδηγίες τοποθέτησης των νέων σελίδων.Οι συνδρομητές απλά αντικαθιστούν τις σελίδες των τόμων τους με τις αντίστοιχες νέες ενημερωμένες που υπάρχουν στο τεύχος ή προσθέτουν νέες σελίδες που περιέχουν καινούργιες διατάξεις. 

 Για το πρόγραμμα HyperΚώδικας:
   Κάθε νέο DVD ενημέρωσης που λαμβάνετε αντικαθιστά το προηγούμενο καθότι  περιέχει πάλι όλη τη νομοθεσία με ενσωματωμένες τις όποιες αλλαγές και τροποποιήσεις στις υπάρχουσες διατάξεις ή προσθήκες νέων διατάξεων. Έτσι έχετε πάντα ένα μόνο DVD αντί να αποθηκέυετε δεκάδες δισκους χωρίς να γνωρίζετε ποιό περιέχει τι. Κάθε DVD ενημέρωσης έχει τυπωμένο πάνω του ένα αύξοντα αριθμό για να γνωρίζετε πάντα ποιο είναι το νεότερο που σας έχει αποσταλεί.
  
  Για τη βάση δεδομένων ΚΩΔΙΚΑΣ-ΝΕΤ:
    Η βάση ΚΩΔΙΚΑΣ-ΝΕΤ ενημερώνεται απευθείας από εμάς χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.

Aλλη επιπλέον παροχή υποστήριξης προς τους συνδρομητές μας;

Με οδηγό τη φιλοσοφία μας «πάντα κοντά στσυνδρομητή μας» προσπαθούμε να παρέχουμε στους συνδρομητές μας κάθε είδους δυνατή βοήθεια, εντελώς δωρεάν, όπως:

1) Παροχή πληροφοριών και επεξηγήσεων σχετικά με θέματα της Πολεοδομικής-Δομικής νομοθεσίας στο βαθμό του δυνατού από τους έμπειρους νομικούς μας του τμήματος Κωδικοποίησης.

2) Αποστολή σε συνδρομητές μας διατάξεων τις οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν μέσα στους τόμους ή στο πρόγραμμα HyperΚώδικας ή στη βάση Κώδικας-net (π.χ. νεοδημοσιευμένη στο ΦΕΚ διάταξη, Διάταξη που δεν  καταχωρείται στους τόμους/HyperΚώδικα/Κώδικας-net κ.λ.π.).  Η ζητούμενη διάταξη μπορεί να αποσταλεί μεσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με fax.

3) Παροχή μόνιμης δωρεάν τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης για τους συνδρομητές του προγράμματος HyperΚώδικας (cd-rom) και της βάσης δεδομένων ΚΩΔΙΚΑΣ-ΝΕΤ από τους έμπειρους τεχνικούς μας.

Πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητές μας;

Για την έντυπη σειρά:
  Με την αγορά ολόκληρης της σειράς ή οποιουδήποτε αριθμού τόμων, εγγράφεστε αυτόματα συνδρομητής  και λαμβάνετε ενημερωτικά τεύχη με τις οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν προκύψει στις υπάρχουσες διατάξεις ή προσθήκες νέων διατάξεων. Η συνδρομή για την ενημέρωση των τόμων είναι ετήσια και εξαρτάται από τον αριθμό των τόμων που έχει ο κάθε συνδρομητής.

Για το πρόγραμμα HyperΚώδικας:
  Με την αγορά του προγράμματος HyperΚώδικας (το πακέτο περιλαμβάνει 2 δίσκους, ένα CD-ROM εγκατάστασης του προγράμματος και ένα DVD ενημέρωσης που περιέχει την νομοθεσία), εγγράφεστε αυτόματα συνδρομητής και λαμβάνετε ενημερωτικά DVD με τις οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν προκύψει στις υπάρχουσες διατάξεις ή προσθήκες νέων διατάξεων.
Κάθε νέο DVD που λαμβάνετε αντικαθιστά το προηγούμενο καθότι περιέχει πάλι όλη τη νομοθεσία με ενσωματωμένες τις όποιες αλλαγές και τροποποιήσεις. Έτσι έχετε πάντα ένα μόνο ενημερωτικό DVD αντί να αποθηκέυετε δεκάδες δίσκους χωρίς να γνωρίζετε ποιό περιέχει τι.
 
 Η συνδρομή για την ενημέρωση του προγράμματος HyperΚώδικας είναι ετήσια. 

Για τη βάση δεδομένων ΚΩΔΙΚΑΣ-ΝΕΤ:
  Η εγγραφή στη βάση δεδομένων ΚΩΔΙΚΑΣ-ΝΕΤ γίνεται με την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης που υπάρχει εδώ και την καταβολή της συνδρομής για τη χρήση της βάσης η οποία για τους νέους συνδρομητές, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εγγραφή τους, προπληρώνεται. Η συνδρομή σας αρχίζει μόλις λάβετε το σχετικό e-mail με το οποίο επιβεβαιώνεται η ενεργοποίηση της εγγραφής σας.

   Η συνδρομή για την ενημέρωση και τη χρήση της εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ-ΝΕΤ είναι ετήσια.

Για την Έντυπη Σειρά και για τη βάση δεδομένων ΚΩΔΙΚΑΣ-ΝΕΤ:
   Σε περίπτωση που ο συνδρομητής διαθέτει την έντυπη σειρά αλλά είναι εγγεγραμμένος και στη βάση δεδομένων ΚΩΔΙΚΑΣ-ΝΕΤ τότε λαμβάνει ενημερώσεις για το έντυπο και παράλληλα ενημερώνεται και μέσω της εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ-ΝΕΤ.
 
Η συνδρομή για την ενημέρωση και των δύο είναι ετήσια και πρόκειται για συνδρομή "πακέτο" η οποία είναι οικονομικά συμφέρουσα για το συνδρομητή σε σύγκριση με την ξεχωριστή καταβολή συνδρομής για τη χρήση της βάσης δεδομένων ΚΩΔΙΚΑΣ-ΝΕΤ και για την έντυπη σειρά.