Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΤΟΜΟΙ


ΤΟΜΟΣ Ε2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Περιλαμβάνει το νέο αναπτυξιακό νόμο καθώς και όλους τους αναπτυξιακούς νόμους, τις εκτελεστικές απόφάσεις τους και γενικά τις διατάξεις σχετικές με τα κίνητρα, κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης, τις ενισχύσεις, τις χρηματοδοτήσεις, τις επιδοτήσεις και τις φοροαπαλλαγές των διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων.