Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΤΟΜΟΙ


ΤΟΜΟΣ Α2 ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Περιλαμβάνει όλους τους οικιστικούς νόμους καθώς και τις εν γένει διατάξεις περί οικιστικών περιοχών, οικιστικής ανάπτυξης και ένταξης σε σχέδια πυκνοδομημένων και αραιοδομημένων περιοχών και περί τροποποιήσεως, επέκτασεως και ανάπλασης των πολεοδομικών σχεδίων.

Επίσης περιλαμβάνει τις διατάξεις περί χρήσεων γης, ειδικών χρήσεων γης και ανώτατης εκμετάλευσης οικοδομήσιμων χώρων, περί οικογενειακής στέγης, κοινωνικού συντελεστή, πολεοδομικών επιτροπών γειτονιάς, γενικού πολεοδομικού σχεδίου και πολεοδομικής μελέτης, εισφορές σε γη και χρήμα οικοπέδων που εντάσσονται σε σχέδιο, μελέτες και τιμολόγια ΕΠΑ καθώς επίσης τιμολόγια μελετών που συντάσσονται σε ψηφιακή μορφή.

Ακόμα περιλαμβάνει κωδικοποιημένη τη νομοθεσία για την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων (επιτρεπόμενες χρήσεις, δόμηση, οριοθέτηση κλπ) καθώς και τις διατάξεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο, τους βοσκότοπους και τους συνεταιρισμούς εκμετάλευσης δημοσίων εκτάσεων.

Επίσης περιλαμβάνονται οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί και αναφέρονται στα παραπάνω θέματα.