Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΤΟΜΟΙ


ΤΟΜΟΣ Α6 ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Περιλαμβάνει τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τις συναφείς με αυτόν διατάξεις καθώς και τις διατάξεις για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (Γκαράζ) στα κτίρια.

Επίσης περιλαμβάνει κωδικοποιημένες τις διατάξεις περί ΔΕΠΟΣ, ΕΚΕΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Επιχειρήσεων Ίδρυσης και Αποχέτευσης, Υπονόμων ακαθάρτων και Βρόχινων υδάτων και Κέντρων Γυμνιστών. Ακόμη περιλαμβάνει την πυροπροστασία αιθουσών συγκεντρώσεως κοινού και την νομοθεσία για την Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Ακόμα περιλαμβάνει τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για όλα τα παραπάνω θέματα.