Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΤΟΜΟΙ


ΤΟΜΟΙ Β - Βα ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ


Περιλαμβάνουν κωδικοποιημένη την νομοθεσία περί Αμοιβών Μηχανικών, περί απελευθέρωσης του επαγγέλματος του μηχανικού, Φοροτεχνικών και Φορολογικών Επιβαρύνσεων Οικοδομικών Αδειών, Προσδιορισμού Αμοιβής Μηχανικών, τους Αναλυτικούς Πίνακες συντελεστών αμοιβής Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Εγκαταστάσεων, Επιβλέψεως και Αντισεισμικού Ελέγχου, τον καθορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών και τον τρόπο υπολογισμού εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. στα οικοδομοτεχνικά Έργα.

Ακόμα περιλαμβάνουν τις νέες τιμές μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων, την Κατανομή Δαπάνης αμοιβής μηχανικών, τον τρόπο προσδιορισμού Αναλυτικών Προϋπολογισμών και Αναθεωρήσεων, τη νομοθεσία περί Ενεργού πολεοδομίας, τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων, όπως επίσης και τα δικαιώματα για υπογραφή μελετών από Αρχιτέκτονες, Πολ. Μηχανικούς, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Υπομηχανικούς, Απόφοιτους Τεχνικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ, Εργοδηγούς κ.λ.π. καθώς και τις νέες διατάξεις για τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) που αντικατέστησαν τα ΣΧΟΠ.

Επίσης περιλαμβάνονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Οικοδομικών Έργων, Τοπογραφικών Εργασιών, Συγκοινωνιακών Έργων, Κυκλοφοριακών Μελετών, Βελτιώσεως Οδών, Λιμενικών Έργων, Υδραυλικών κ.λ.π. έργων, καθώς και η νομοθεσία περί δανειοδότησης σεισμοπλήκτων. 

Ακόμα  περιλαμβάνουν τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί και αναφέρονται στα παραπάνω θέματα.