Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/2020 "Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για την δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 47458ΕΞ2020 "Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλλασας, μεγάλων λιμνών και πλευσιμων ποταμών".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 "Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της".
Η προϊσχύουσα Απόφαση 69701/4461/2018 πλέον καταργείται καθότι αντικαθίστατια από τη
νέα διάταξη.

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080/2020 "Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων".
Συγκεκριμένα ορίζεται ότι για το 2020, ο συντελεστής Μ που αναφέρεται στην παρ. 5, άρθρου 16 του Π.Δ. 437/1981, για την εφαμρογή ορισμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 18,12 (Μ=Μ1/Μ2=107,493/5,933=18,12

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/2020 "Τέυχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)".

Εκδόθηκε η Απόφαση Δ22/4193/2019 "Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/2019 "Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων αυθαιρέτων, ηλκετρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του Ν. 4495/2016."

Δημοσιέυτηκε η Απόφαση 44662/454/2019 "Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς".

Δημοσιέυτηκε η Απόφαση 43650/2019 "Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, τις διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων".

Δημοσιέυτηκε η Απόφαση 42863/438/2019 "Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918/2019 "Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων".