Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΝΕΑ
9/12/2020
Αναστολή διαφόρων προθεσμιών Ν. 4495/17 από1/3/2020 έως και 31/3/2021!

Σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4759/2020, αναστέλλονται από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Μαρτίου 2021:


α. η προθεσμία της περ. δ΄, άρθρου 28 του Ν. 4495/17

β. η προθεσμίες της περ. α, παρ. 3 και παρ. 4, άρθρου 94 του Ν. 4495/17 πλήν του τελευταίου εδαφίου αυτής

γ. οι προθεσμίες του άρθρου 42 του Ν. 4495/17. Η αναστολή αυτή παρατείνει και τον αντίστοιχο χρόνο ισχύος των πράξεων του άρθρου 42 του Ν. 4495/17.