Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΝΕΑ
12/7/2011
Πενταετής η παραγραφή προμήθειας για έκδοση εγγυητικών επιστολών ΤΣΜΕΔΕ με απόφαση του Aρειου Πάγου.

Σύμφωνα με την Απόφαση 1645/10 του Aρειου Πάγου η παραγραφή προμήθειας για έκδοση εγγυητικών επιστολών ΤΣΜΕΔΕ έχει διάρκεια πέντε ετών.
Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων η απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά: "Το ΤΣΜΕΔΕ, ανήκει στην κατηγορία των προσώπων της περ. 5 του άρθρου 250 Α.Κ., κατά το μέρος που ασκεί κατ΄επάγγελμα την παροχή υπηρεσιών χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα (με την παροχή εγγυήσεων υπερ εργοληπτών δημοσίων έργων δια της εκδόσεως εγγυητικών επιστολών) και οι αντίστoιχες αξιώσεις του από την παροχή προμήθειας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή".